Coaching en training

Inzicht en resultaten komen tot stand door interactie. 
Het doel van de coachings- en trainingtrajecten van Project Wij is talenten aanboren en ontwikkelen en anders, resultaatgericht leren kijken. Wat heeft de ander in huis aan (verborgen) vaardigheden en ideeën? En hoe kunnen die worden ingezet in de organisatie? Hoeveel meer zie je als je op een andere manier kijkt? 

Project Wij verzorgt aan de Windesheim School of Information Sciences de opleiding Persoonlijke Professionele Ontwikkeling. Voor de Talentacademie Plato, ontwikkelt en verzorgt Project Wij trainingen en coachingssessies voor 'de ambtenaren van de toekomst'. Van deze kennis en ervaring maken onze klanten gebruik.  

Project Wij is gecertificeerd om de INK Zelfevaluatie Organisatieontwikkeling en E-gemeente (ZOE) uit te voeren. ZOE helpt managementteams om van ambitie naar concrete resultaten te komen. Resultaat vanuit het oogpunt: in welke mate is iets belangrijk. Als dat onvoldoende duidelijk is, wordt u afgeleid door wat urgent is.

< terug