Procesmanagement

Om de verticale wereld van de (semi) overheid te verbinden met de horizontale wereld van burgers, ondernemers en professionals, is het noodzakelijk in processen te denken. Dat betekent verbanden leggen tussen de strategieën van uw organisatie als het gaat om dienstverlening en de processen. Project Wij kijkt samen met u hoe processen beter op elkaar kunnen worden afgestemd en waar ze effectiever en efficiënter moeten worden ingericht. Het uitgangspunt is altijd betere dienstverlening.

< terug